Különleges helyet foglal le Mohács ipartörténeti emlékei között a mészégető kemence. Ugyan a XIV. században már említenek a város határában (Jenő községben) mészpestet (mészkemencét), létük mégis több szempontból érdekes, hiszen Mohácson ma már se mészkő, se szén nem áll rendelkezésre.

A Szent Miklós Vízimalom mellett álló kemencét az 1920-as években Bálint Miksa építőanyag kereskedéssel foglalkozó vállalkozó építtette telepén – mely a mohácsi vasúti pályaudvar mellett volt –. Tekintettel a vasút közelségére, könnyen el tudta látni a Villányi hegységből érkező jó minőségű mészkővel éppúgy, mint a fűtéshez elengedhetetlen pécsi feketeszénnel.

A XX. század közepén az ipari méretű mészgyártás elterjedésével e kemence is befejezte működését, és megkezdődött lassú pusztulása. A Mohácsi Városszépítő- és Városvédő Egyesület 2008-ban határozta el, hogy eredeti helyéről áttelepíti a vízimalom szomszédságába.

A kemence megmenekülése Kálóczy László együttműködésének, Gáll Csaba építész alapos felmérésének, a helyreállításban közreműködő Radics Lászlónak, a Radnóti Miklós Szakközépiskola diákjainak s Polyák Pál építő csapatának, Mohács Város Önkormányzata-, és nem utolsó sorban a Városvédő Egyesület anyagi támogatásának köszönhető. Újjáépítésére 2008. és 2015. között került sor.

Bontás 2008. február 1-jén.

Régészeti feltásással egybekötve megkezdődött a mészégető kemence alapjának kiásása, immár a Szent Miklós malom szomszédságában.

Óriásit kellett hasítani a tömör agyagtalajba, hogy befogadhassa a jókora alaptestet.

Augusztus 18-án nagy erőkkel hozzáláttunk a betonalap elkészítésének.

November elején szépen haladnak a Radnóti SZKI kőművestanoncai az újjáépítési munkával...

Ebben a munkafázisban fejeződtek be a 2008. évi újjáépítési munkák.

A diákoktavasszal folytatják a rendhagyó projekt megvalósítását.

Május első hetében újabb lendületet vett a munka.

A kőművestanoncok nagyon szép munkát végezve haladnak előre a kemence megépítésével.

Mesterük Radics László tanár úr.

Polyák Pál mester úr és csapata 2009. októberében nagy lendületet véve folytatta a mészégető kemence megépítését. A munkák addig tartottak, míg egyetlen téglát találtak az udvaron.

Ebben a stádiumban hagytuk abba az építkezést 2009. októberében.

  1. áprilisában Polyák Pál építőipari vállalkozó és munkatársai kivitelezésében elkészült a kemence kürtője.

Ez is egy mészégető kemence !!!!!!!!!!!!

A fotót 2008. szeptemberében Erdélyben, a Gyergyói Medencében készítettem.

Idegenvezetőm (a képen) Dr. Márton László.